Democrazily Science - வானம் கொட்டட்டும் (குழந்தைகளுக்கான வான் அறிவியல் நிகழ்ச்சி)

Democrazily Science Feb 6, 2021

வானம் கொட்டட்டும் (குழ்ந்தைகளோடு வான் அறிவியல்)

விண்மீன்களின் நுண்-ஒளிச்சாரலில் நனைந்தபடி நிலவின் மேடு பள்ளங்களையும், சனிக்கோளின் அழகிய வளையத்தையும் ரசிக்க காத்திருக்கும் குழந்தைகளுக்கான நிகழ்ச்சி....

பெங்களூரில் அமைந்துள்ள அம்பேத்கர் சமுதாய கணினி மையம் தன்னார்வலர்களால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு வருகிறது. பொது சமூகம் மறுக்கும் சமூக சமநிலையையும், கல்வியையும் மாணவர்களுக்கு வழங்கும் நோக்கில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த கணினி மையத்து குழந்தைகளுக்கு வானவியலை அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு கற்றுகொடுக்க திட்டமிட்டுள்ளோம்...

நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ள உங்களையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்.

மேலும் விவரங்களுக்கு அனுகவும்
Open Space Foundation
+91 8754778345
contact@openspacefoundation.in
https://openspacefoundation.in

Tags